Zásady ochrany osobních údajů IKEA FAMILY

Respektujeme právo našich zákazníků na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící konkrétnímu účelu / konkrétním účelům.

Kdo jsme?
Pokud chcete uplatnit své právo na ochranu osobních údajů, jak je uvedeno níže, můžete kontaktovat naši společnost, IKEA Česká republika, s.r.o., se sídlem Skandinávská 1/131, Praha 5, 155 00, Česká republika, která je správcem vašich osobních údajů, telefonicky na čísle +420234567890, e-mailem na adrese ikea.info@ikea.com nebo poštou na adrese IKEA Česká republika, s.r.o., Ochrana osobních údajů, Skandinávská 15a, Praha 5, 155 00, Česká republika.
Odpovíme vám bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 1 měsíce, pokud nebudou naplněny právní podmínky k prodloužení této lhůty na 2 měsíce.

Jaké údaje shromažďujeme a proč?
Pokud se ucházíte o členství v IKEA Family, budeme od vás za tímto účelem požadovat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů je pro vznik členství v IKEA Family nezbytné.
Během registrace je třeba, abyste nám poskytli své základní identifikační a kontaktní údaje sloužící k pozdější komunikaci s vámi, ale také datum narození, abychom si ověřili, že se můžete stát členem IKEA Family v souladu s věkovým limitem stanoveným ve všeobecných podmínkách IKEA Family.
Také budeme shromažďovat veškeré informace o vašich nákupech a vracení zboží v našich obchodních domech a na našich webových stránkách, abychom mohli poskytovat službu elektronických účtenek v rámci vašeho členství v IKEA Family, i pro naše prodejní a marketingové účely, abychom mohli naši nabídku upravit na míru buď přímo vám, nebo obecně všem našim zákazníkům.
Pokud máte zájem o nabídku ještě více odpovídající vašim potřebám, můžete nám poskytnout dobrovolně volitelné demografické údaje a soubor preferencí ohledně toho, co vás v našem sortimentu obzvlášť zajímá.
Abychom měli kontrolu, zda je vaše členství stále aktivní podle pravidel stanovených ve všeobecných podmínkách IKEA Family, budeme také shromažďovat informace o vaší interakci s námi, tj. zda jste se přihlásili na stránky IKEA Family nebo otevřeli náš e- mail či se zúčastnili workshopu pořádaného pro členy IKEA Family.
Pokud použijete své přihlašovací údaje na Facebook k přihlášení na svůj profil lKEA Family, použijeme údaje poskytnuté konektorem Facebooku pouze pro účely ověření.
Pokud nám poskytnete souhlas k marketingové komunikaci, budeme vám na jeho základě nabízet své produkty a služby a informovat vás o novinkách a různých akcích.

Ke komu se vaše osobní údaje dostanou?
Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely vašeho členství v IKEA Family s podporou našich smluvních partnerů, kteří nám poskytují služby, jako je provozování databází IKEA Family, webové stránky IKEA Family a komunikace se členy IKEA Family. Nemáme v úmyslu zpracovávat vaše údaje mimo hranice EU.
Vaše osobní údaje pro účely marketingové komunikace budou zpracovávány smluvními partnery, kteří nám pomáhají s přípravou a distribucí takové komunikace.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje nashromážděné v souvislosti s vaším členstvím v IKEA Family budeme zpracovávat tak dlouho, dokud k tomu budeme mít oprávnění v souladu s pravidly stanovenými ve všeobecných podmínkách IKEA Family.
Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingové komunikace budou zpracovávány, dokud nedojde ke zrušení vašeho souhlasu.

Vaše práva
Kdykoli máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či vymazání. Také máte právo omezit jejich zpracování nebo vznést námitku proti profilování vašich osobních údajů. Rovněž máte právo na přenositelnost svých osobních údajů, to znamená, že vám je na požádání poskytneme ve strojově čitelném formátu.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů pro účely IKEA Family máte právo kdykoli zrušit, v takovém případě však bude vaše členství v IKEA Family ukončeno a současně přestanete mít přístup ke svým elektronickým účtenkám, neboť tuto službu poskytujeme pouze členům IKEA Family.
Máte právo kdykoli zrušit souhlas s marketingovou komunikací. V takovém případě vám přestaneme posílat veškerou marketingovou komunikaci.

Profilování
Jak je uvedeno výše, analyzujeme údaje od vás a o vás, abychom mohli zlepšit svůj sortiment a služby. To znamená, že provádíme profilování, což může vést k nabídce produktů a služeb, které vás více osloví, a to prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů nebo inzerce na webových stránkách a v sociálních mediích.
Máte právo nepodléhat profilování pro účely přímého marketingu. Toto své právo můžete uplatnit ve formě námitky proti takovému profilování prostřednictvím našich výše uvedených kontaktů.

Dozorový orgán
Máte právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.