IKEA FAMILY

IKEA
Stát se členem

Podmínky členství v klubu IKEA® FAMILY

Tyto podmínky platí od 1. 9. 2017.

Členství ve věrnostním klubu IKEA FAMILY, jakékoli používání karty IKEA FAMILY a veškeré výhody i benefity poskytnuté klubem se řídí následujícími podmínkami.
Souhlas s těmito podmínkami udělujete tím, že se přihlásíte do věrnostního klubu IKEA FAMILY.
Tvary slov „vy“ a „váš“ se v textu odkazuje na členy IKEA FAMILY.
Klub IKEA FAMILY je určený pouze pro fyzické osoby. Jakoukoli součást věrnostního programu IKEA FAMILY můžeme změnit nebo upravit.

Pokud se chcete stát členem klubu IKEA FAMILY, musíte:

 • být starší 18 let.
 • zřetelně a pravdivě vyplnit požadované údaje v přihlášce a potvrdit, že souhlasíte s podmínkami členství, které zahrnují souhlas se zpracováním a ochranou osobních údajů. Přihlásit se můžete na webových stránkách IKEA FAMILY nebo u kiosků IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA.
 • si vytisknout kartu klubu IKEA FAMILY z kiosku IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA v zemi registrace, nebo ji uložit v elektronické formě v mobilním zařízení.

Karta klubu IKEA FAMILY:

 • je majetkem IKEA Česká republika s.r.o. (dále v textu „IKEA“) a nelze ji přenášet na třetí strany.
 • je nepřenosná a smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je na kartě vytištěno.
 • není debetní ani kreditní ani záruční kartou.

Jako členové klubu IKEA FAMILY:

 • máte právo získávat aktuální výhody (např. slevy na vybrané výrobky, služby a semináře ve všech obchodních domech IKEA a u vybraných externích partnerů)
 • máte právo využívat službu elektronické účtenky (pod podmínkou, že vracíte zboží v zemi, kde jste je nakoupili a při nákupu jste použili kartu IKEA FAMILY)
 • máte právo upravit si způsob komunikace s IKEA (e-mail, sms, pošta, soc. média) ve svém členském profilu na webových stránkách IKEA FAMILY nebo v kioscích IKEA FAMILY v obchodním domě v zemi vaší registrace. IKEA si v případě uděleného souhlasu s obchodními sděleními vyhrazuje právo standardně po vaší registraci nastavit jako komunikační kanál e-mail, sms, poštu a sociální média.
 • informujte prosím co nejdříve IKEA o každé změně svých osobních údajů uvedených při registraci. Pokud člen tuto povinnost nesplní, IKEA nenese odpovědnost za případná zpoždění nebo nedostatky způsobené neaktualizovanými osobními údaji člena klubu IKEA FAMILY.
 • máte právo kdykoli své členství zrušit, a to na základě prohlášení o ukončení členství, které je nutné zaslat spolu s kartou IKEA FAMILY na adresu Oddělení IKEA FAMILY, IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5- Zličín, nebo je ho nutné poslat e-mailem na IKEA.info@IKEA.com . Žádost musí obsahovat číslo vaší karty IKEA FAMILY, e-mailovou adresu, jméno, příjmení a datum narození, aby bylo možné provést identifikaci s vaším profilem IKEA FAMILY.
 • máte právo obdržet kopii údajů a informací, které o vás uchováváme, a to na základě písemné žádosti, na níž je nutné uvést stejné údaje jako na žádost o ukončení členství popsanou výše.

My jako IKEA:

 • si vyhrazujeme právo stanovit ty výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadají do programu klubu IKEA FAMILY, a stejně tak i výběr workshopů, spolupracujících externích partnerů a dalších benefitů pro členy klubu
 • jsme oprávněni ukončit členství, pokud člen nepoužil kartu klubu IKEA FAMILY v žádném z obchodních domů IKEA v České republice po dobu 3 let od data registrace nebo posledního použití karty nebo pokud ve svém profilu uvedl nepravdivé informace
 • jsme povinni zrušit členství do 30 dnů od obdržení výše zmíněné písemné žádosti od člena
 • jsme povinni zaslat vám kopii údajů a informací, které jsme o vás uchováváme, do 25 dní od obdržení výše zmíněné písemné žádosti od člena.

Zpracování a ochrana osobních údajů členů klubu IKEA FAMILY:
Aby bylo možné přihlásit se do klubu IKEA FAMILY, tak je nutné udělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů nejen v rámci klubu IKEA FAMILY naleznete na www.ikea.cz.

Tyto podmínky platí od 1. 9. 2017.


Tyto podmínky vstupují v platnost 25. 5. 2018

IKEA FAMILY je věrnostní klub, který je určený zákazníkům společnosti IKEA. Tyto podmínky se vztahují na členství ve věrnostním klubu IKEA FAMILY, stejně tak jako na veškeré užívání karty IKEA FAMILY, návštěvy obchodních domů IKEA nebo webových stránek a jakékoli odměny či výhody v rámci klubu.
Výrazy „vy/vás“ a „váš/vaše“ se zde rozumí člen IKEA FAMILY.
Klub IKEA FAMILY je určený pouze pro osobní a zákaznické využití. Vyhrazujeme si právo měnit či upravovat jakoukoli součást programu IKEA FAMILY.

Členem klubu IKEA FAMILY se může stát osoba:

 • starší 18 let.
 • která při registraci řádně a pravdivě vyplní povinné údaje a potvrdí souhlas s podmínkami členství a se zásadami ochrany osobních údajů. Registrovat se je možné na webových stránkách IKEA FAMILY nebo u kiosků v obchodním domě IKEA. Při registraci můžeme vyžadovat ověření vašich osobních údajů, a to e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 • má svou kartu klubu IKEA FAMILY buď vytištěnou u kiosku IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA v zemi, kde je tato osoba registrovaná, nebo uloženou v elektronické podobě ve svém mobilním zařízení.
 • která při přihlášení do klubu IKEA FAMILY vyjádřila souhlas s těmito podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů.

Karta klubu IKEA FAMILY:

 • je majetkem společnosti IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín, Česká republika, IČO: 27081052, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „IKEA“),
 • je nepřenosná a smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je vytištěné na kartě,
 • není debetní, kreditní ani záruční kartou.

Člen klubu IKEA FAMILY:

 • má právo na aktuální výhody (např. slevy na vybrané výrobky, služby a semináře ve všech obchodních domech IKEA a u vybraných externích partnerů), pokud se u pokladny prokáže platnou členskou kartou. Je-li karta poškozená nebo jsou údaje na ní nečitelné, nemá její držitel na získání výhod nárok. Před každým nákupem je potřebné ověřit platnost své karty IKEA FAMILY – platnou kartu je možné vytisknout u některého z kiosků v obchodním domě, nebo použít jejíelektronickou podobu v mobilním zařízení.
 • má právo využívat službu elektronické účtenky, a to za následujících podmínek:
  • použil při nákupu svou kartu IKEA FAMILY a zboží vrací v zemi, ve které jste se registroval do klubu IKEA FAMILY a také zboží zakoupil.
  • elektronickou účtenku nelze použít při vracení zboží, které bylo zakoupeno v jiné zemi.
 • má právo upravit si způsob komunikace s IKEA (e-mailem, SMS, poštou nebo přes Facebook) ve svém členském profilu na webových stránkách IKEA FAMILY nebo u kiosků IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA v zemi, kde se registroval. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, IKEA si vyhrazuje právo nastavit způsob standardní komunikace, který si člen po registraci sám zvolí (e-mailem, SMS, poštou nebo přes Facebook).
 • má právo dostávat obchodní sdělení, pokud dal společnosti IKEA svůj souhlas,
 • má právo vyjádřit nesouhlas s marketingovým profilováním (přes nastavení svého profilu IKEA FAMILY). V takovém případě IKEA nebude provádět žádné marketingové profilování a tudíž nebude moci členovi zasílat žádná obchodní sdělení zacílená na základě jeho zákaznického chování a prohlížení webových stránek.
 • je povinný co nejdříve informovat IKEA o změně svých osobních údajů uvedených při registraci. V případě nesplnění této povinnosti nenese IKEA odpovědnost za žádná zpoždění nebo pochybení způsobené tím, pozdním oznámením změn osobních údajů člena klubu IKEA FAMILY.
 • má právo kdykoli své členství v klubu IKEA FAMILY zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství, které je nutné zaslat spolu s kartou IKEA FAMILY na adresu Oddělení IKEA FAMILY, IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín, Česká republika, nebo e-mailem na ikea.info@ikea.com. Žádost musí obsahovat číslo karty IKEA FAMILY, e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození a adresu, aby bylo možné IKEA FAMILY člena identifikovat.

My jako IKEA:

 • si vyhrazujeme právo určovat výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadá do programu klubu IKEA FAMILY, a také vybírat workshopy, spolupracující externí partnery a další výhody pro členy klubu.
 • jsme oprávněni ukončit vaše členství za následujících podmínek:
  • pokud jste nepoužili klubovou kartu IKEA FAMILY v žádném z obchodních domů IKEA v České republice po dobu 1 roku od data registrace nebo déle než 3 roky od posledního použití karty IKEA FAMILY,
  • nebo
  • pokud jste s námi nenavázali žádný jiný kontakt (přečtení newsletteru, přihlášení na profil, účast na workshopu) po dobu delší než 3 roky,
  • nebo
  • pokud zjistíme, že váš profil obsahuje nesprávné či nepravdivé informace.
 • jsme povinni zrušit vaše členství do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti (lze prodloužit na 2 měsíce, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou),
 • jsme povinni zaslat vám kopii informací, které o vás uchováváme, do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti (lze prodloužit na 2 měsíce, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnou právní úpravou).

Zasílání marketingových sdělení:

 • pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím emailu, můžeme mu zasílat naše newslettery s informacemi o novinkách v IKEA a komunikaci vztahující se k vašemu členství v IKEA FAMILY a k výhodám věrnostního klubu IKEA FAMILY.
 • pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním SMS, budeme moci využívat vaše telefonní číslo k zasílání informací o blížících se novinkách a akcích.
 • pokud nám člen udělí souhlas se zasíláním materiálů poštou, budeme vám moci zasílat obchodní zásilky na adresu, kterou jste nám sdělili.
 • pokud člen IKEA FAMILY vyjádří souhlas s komunikací přes Facebook, můžeme ho oslovovat prostřednictvím všech platforem vlastněných společností Facebook.

Marketingové profilování:

 • pokud člen nesouhlasí s marketingovým profilováním, IKEA mu nebude moci nabídnout žádnou komunikaci vycházející z jeho nákupů nebo výrobků, které ho zaujali při procházení webových stránek.

Údaje, které o členech uchováváme:

 • osobní údaje, poskytnuté při registraci a jejich změny,
 • při aktivním používání karty IKEA FAMILY, uchováváme informace o nákupech a vracení zboží pro účely elektronické účtenky, abychom je informovali, jak pečovat o naše výrobky nebo jak prodloužit jejich životnost, případně nabídli doplňkové výrobky, které by mohli potřebovat,
 • informace o přečtení newsletterů nebo jiných e-mailů z naší strany, abychom byli schopni zjistit, zda mají o IKEA stále zájem a jejich členství má být zachováno,
 • informace o členech jakou jsou přihlašovací informace, cookies a registraci na workshopy sbíráme z našich webových stránek (www.IKEA-FAMILY.cz a www.IKEA.cz), abychom byli schopni zjistit, zda mají o IKEA stále zájem a jejich členství má být zachováno. Informace o výrobcích, které je zaujaly na naší webové stránce bdou použité pro přizpůsobenou nabídku výrobků.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost datem jejich zveřejnění na webových stránkách IKEA FAMILY.

Tyto podmínky vstupují v platnost 25. 5. 2018

Používáme cookies, abychom mohli upravit naše stránky tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly. Pokud budete naše stránky nadále používat bez toho, že byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies na stránkách IKEA.

Více informací o cookies

Souhlasím