IKEA FAMILY

IKEA
Stát se členem Přihlásit se

Podmínky členství
v IKEA® FAMILY:

Členem věrnostního programu (dále klubu) IKEA FAMILY se mohou stát fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům.

Pro vznik členství v klubu IKEA FAMILY je nutno zřetelně a pravdivě vyplnit povinné údaje ve formuláři a podepsat podmínky členství, jejichž součástí je i souhlas se zpracováním a ochranou osobních údajů. Na základě takto řádně vyplněného a podepsaného formuláře si zákazník sám vytiskne svou kartu klubu IKEA FAMILY přímo z kiosku IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA při své příští návštěvě, nejdříve však za pět pracovních dní od odevzdání formuláře u pokladny IKEA.

Zákazník může členské výhody klubu IKEA FAMILY využívat ihned po úspěšné registraci a po předložení karty IKEA FAMILY. Člen klubu IKEA FAMILY se kartou prokazuje v obchodním domě IKEA a u partnerů klubu IKEA FAMILY při čerpání výhod.

Člen klubu IKEA FAMILY je povinen co nejdříve informovat IKEA Česká republika, s. r. o., o každé změně svých osobních údajů uvedených ve formuláři. V případě, že tuto povinnost nesplní, IKEA Česká republika, s. r. o., nenese odpovědnost za případná zpoždění nebo nedostatky způsobené neprovedením včasné aktualizace osobních udajů člena klubu IKEA FAMILY.

Provozovatel IKEA Česká republika, s. r. o., si vyhrazuje právo určit výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadá do programu klubu IKEA FAMILY, a stejně tak i výběr seminářů a spolupracujících externích partnerů.

Člen klubu IKEA FAMILY má právo čerpat slevy na vybrané výrobky, služby a semináře ve všech obchodních domech IKEA a u vybraných externích partnerů. Služba elektronické účtenky má pouze informativní charakter.

Člen klubu má možnost si upravit komunikační kanál s IKEA (e-mail, sms, pošta) ve svém členském profilu. Provozovatel IKEA Česká republika, s. r. o. si v případě uděleného souhlasu s obchodními sděleními vyhrazuje právo standardně po registraci nastavit jako komunikační kanál e-mail a poštu.

Člen klubu IKEA FAMILY je oprávněn kdykoliv zrušit své členství, a to na základě prohlášení o ukončení členství, které podepíše a zašle spolu s členskou kartou IKEA FAMILY na adresu Oddělení IKEA FAMILY, IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín. IKEA Česká republika s. r. o., je oprávněná ukončit členství, pokud člen po dobu pěti let ode dne registrace nepoužil členskou kartu IKEA FAMILY v žádném z obchodních domů IKEA v České republice.

Zpracování a ochrana osobních údajů členů klubu IKEA FAMILY:
Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob. Osobní údaje člena klubu IKEA FAMILY budou zaevidovány v databázi klubu IKEA FAMILY. Údaje zpracovávají společnosti: Quant Marketing Company Ltd, 77 St Martins Lane, London WC2A 4NN, Velká Británie, provoz databáze členů IKEA FAMILY; Adastra, s.r.o., Benešovská 8, 101 00 Praha 10, provoz databáze pro web IKEA FAMILY, kampaně a kontrola kvality dat v databázi členů IKEA FAMILY; brainz.cz s.r.o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3, provoz webových stránek IKEA FAMILY; IKEA IT AB, P.O. Box 700, SE- 343 81 Älmhult, Švédsko, provoz databáze nákupů členů IKEA FAMILY; Apsis Sweden AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Švédsko, rozesílání newsletterů.
V rámci regionální organizace IKEA budou vaše data zpracovávána určenými zaměstnanci IKEA Česká republika, s. r. o., IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko a IKEA Lakberendezési Kft., Örs vezér tér. 22, H-1148 Budapest, Maďarsko.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky členství kdykoliv změnit. Změna podmínek je platná ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce IKEA FAMILY.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 10. 2015

Používáme cookies, abychom mohli upravit naše stránky tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly. Pokud budete naše stránky nadále používat bez toho, že byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies na stránkách IKEA.

Ochrana osobních údajů Více informací o cookies

OK