IKEA FAMILY

IKEA
Stát se členem

Podmínky členství
v IKEA® FAMILY:

Členství ve věrnostním klubu IKEA FAMILY, jakékoli používání karty IKEA FAMILY a veškeré výhody i benefity poskytnuté klubem se řídí následujícími podmínkami.
Souhlas s těmito podmínkami udělujete tím, že se přihlásíte do věrnostního klubu IKEA FAMILY.
Tvary slov „vy“ a „váš“ se v textu odkazuje na členy IKEA FAMILY.
Klub IKEA FAMILY je určený pouze pro fyzické osoby. Jakoukoli součást věrnostního programu IKEA FAMILY můžeme změnit nebo upravit.

Pokud se chcete stát členem klubu IKEA FAMILY, musíte:

 • být starší 18 let.
 • zřetelně a pravdivě vyplnit požadované údaje v přihlášce a potvrdit, že souhlasíte s podmínkami členství, které zahrnují souhlas se zpracováním a ochranou osobních údajů. Přihlásit se můžete na webových stránkách IKEA FAMILY nebo u kiosků IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA.
 • si vytisknout kartu klubu IKEA FAMILY z kiosku IKEA FAMILY v obchodním domě IKEA v zemi registrace, nebo ji uložit v elektronické formě v mobilním zařízení.

Karta klubu IKEA FAMILY:

 • je majetkem IKEA Česká republika s.r.o. (dále v textu „IKEA“) a nelze ji přenášet na třetí strany.
 • je nepřenosná a smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je na kartě vytištěno.
 • není debetní ani kreditní ani záruční kartou.

Jako členové klubu IKEA FAMILY:

 • máte právo získávat aktuální výhody (např. slevy na vybrané výrobky, služby a semináře ve všech obchodních domech IKEA a u vybraných externích partnerů)
 • máte právo využívat službu elektronické účtenky (pod podmínkou, že vracíte zboží v zemi, kde jste je nakoupili a při nákupu jste použili kartu IKEA FAMILY)
 • máte právo upravit si způsob komunikace s IKEA (e-mail, sms, pošta, soc. média) ve svém členském profilu na webových stránkách IKEA FAMILY nebo v kioscích IKEA FAMILY v obchodním domě v zemi vaší registrace. IKEA si v případě uděleného souhlasu s obchodními sděleními vyhrazuje právo standardně po vaší registraci nastavit jako komunikační kanál e-mail, sms, poštu a sociální média.
 • informujte prosím co nejdříve IKEA o každé změně svých osobních údajů uvedených  při registraci. Pokud člen tuto povinnost nesplní, IKEA nenese odpovědnost za případná zpoždění nebo nedostatky způsobené neaktualizovanými osobními údaji člena klubu IKEA FAMILY.
 • máte právo kdykoli své členství zrušit, a to na základě prohlášení o ukončení členství, které je nutné zaslat spolu s kartou IKEA FAMILY na adresu Oddělení IKEA FAMILY, IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín, nebo je ho nutné poslat e-mailem na IKEA.info@IKEA.com. Žádost musí obsahovat číslo vaší karty IKEA FAMILY, e-mailovou adresu, jméno, příjmení a datum narození, aby bylo možné provést identifikaci s vaším profilem IKEA FAMILY.
 • máte právo obdržet kopii údajů a informací, které o vás uchováváme, a to na základě písemné žádosti, na níž je nutné uvést stejné údaje jako na žádost o ukončení členství popsanou výše.

My jako IKEA:

 • si vyhrazujeme právo stanovit ty výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadají do programu klubu IKEA FAMILY, a stejně tak i výběr workshopů, spolupracujících externích partnerů a dalších benefitů pro členy klubu
 • jsme oprávněni ukončit členství, pokud člen nepoužil kartu klubu IKEA FAMILY v žádném z obchodních domů IKEA v České republice po dobu 3 let od data registrace nebo posledního použití karty nebo pokud ve svém profilu uvedl nepravdivé informace
 • jsme povinni zrušit členství do 30 dnů od obdržení výše zmíněné písemné žádosti od člena
 • jsme povinni zaslat vám kopii údajů a informací, které jsme o vás uchováváme, do 25 dní od obdržení výše zmíněné písemné žádosti od člena.

Zpracování a ochrana osobních údajů členů klubu IKEA FAMILY:
Aby bylo možné přihlásit se do klubu IKEA FAMILY, tak je nutné udělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů nejen v rámci klubu IKEA FAMILY naleznete zde.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky platí od data uveřejnění na webových stránkách IKEA FAMILY. Tyto podmínky platí od 1. 9. 2017.

Používáme cookies, abychom mohli upravit naše stránky tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly. Pokud budete naše stránky nadále používat bez toho, že byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies na stránkách IKEA.

Ochrana osobních údajů Více informací o cookies

OK